4. Talouksien koko ja elämänvaihe 2013
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje

Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Postinumeroalue Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 3 037 Valittu

Etsi

Tiedot Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 15 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja:(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Yksikkö
useita
Yhteystiedot
paavo@tilastokeskus.fi
Viimeksi päivitetty
17.12.2014
Luontipäivä
17.12.2014
Lähde
Tilastokeskus
Kuutio
paavo_4_te
Alaviitteet

Alaviitteet

TALOUKSIEN KOKO JA ELÄMÄNVAIHE (TE)
Perusjoukko:
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta.
Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia.
Aineistolähde:
Asunnot ja asuinolot, Tilastokeskus
Tilastovuosi:
Tietoryhmän tiedot ovat ajankohdalta 31.12.2013
Tietosuoja:
Talouksien elinvaiheen tiedot on salattu, jos talouksia on alueella alle 30. Suojatuissa kentissä on arvo '..'
Postinumeroalue
2015 postinumeroalueet
Postinumeroalue
Paavo-postinumeroalueet (tilastolliset postinumeroalueet) on tuotettu Tilastokeskuksessa postinumeroalueittaista tilastotuotantoa varten. Aineisto tuotetaan kahdenlaisena geometriana: tilastotuotantoa varten merialueille ulottuvana ja karttavisualisointia varten rantaviivalla leikattuna. Rajaus on tehty paikkatietomenetelmiä käyttäen. Rajauksen perusteena on rakennuksen osoitteen postinumero (tietolähde VTJ, Väestötietojärjestelmä; Rakennus- ja huoneistorekisteri). Yksittäiset osoitteiden postinumerot eivät muodosta alueita, joten lähdeaineistoa on yleistetty postinumeroalueiden muodostamiseksi. Postinumeroalueen raja sijoittuu pääsääntöisesti kahden eri postinumeron omaavan rakennuksen sijaintien puoliväliin. Rajauksen sijainnin tarkkuus on suurempi siellä, missä rakennuksia on enemmän (esim. taajama-alueet). Rantaviivan muodostamisessa on käytetty Maanmittauslaitoksen 1:1 milj. kartta-aineistoa.
Postinumeroalue
Aineistoa ylläpidetään vuosittain uusien ja lakkautettujen postinumeroiden osalta (VTJ:n aineiston mukaisesti) ja se julkaistaan vuosittain tammikuussa.
Tiedot
Taloudet yhteensä, 2013 (TE)
Taloudet yhteensä.
Taloudet yhteensä, 2013 (TE)
Tämä on tietoryhmän kantaluku.
Talouksien keskikoko, 2013 (TE)
Talouksien keskikoko on alueella asuvien talouksien koko yhteenlaskettuna ja jaettuna talouksien lukumäärällä.
Asumisväljyys, 2013 (TE)
Asumisväljyys (m2) on se keskipinta-ala, joka saadaan, kun talouksien asuinhuoneistojen yhteispinta-ala jaetaan asukkaiden lukumäärällä.
Nuorten yksinasuvien taloudet, 2013 (TE)
Nuoret yksinasuvat ovat alle 35 -vuotiaita.
Lapsettomat nuorten parien taloudet, 2013 (TE)
Lapsettomien nuorten parien viitehenkilö on alle 35 -vuotias. Viitehenkilöllä tarkoitetaan asuntokunnan eli talouden suurituloisinta henkilöä.
Lapsitaloudet, 2013 (TE)
Lapsitalouksiin on luettu ne taloudet, joissa vähintään yksi lapsi on 0-17 -vuotias.
Pienten lasten taloudet, 2013 (TE)
Pienten lasten (alle 3 -vuotiaita lapsia) taloudet ovat talouksia, joissa on vähintään yksi alle kolmevuotias lapsi.
Pienten lasten taloudet, 2013 (TE)
Huom! Talous, jossa on eri-ikäisiä lapsia, voi kuulua yhtä aikaa eri luokkiin. Jos samanikäisiä lapsia on useampia, niin kukin talous on luettu mukaan lapsitalouksiin vain kerran.
Alle kouluikäisten lasten taloudet, 2013 (TE)
Alle kouluikäisten (alle 7 -vuotiaita lapsia) lasten taloudet ovat talouksia, joissa on vähintään yksi alle seitsemänvuotias lapsi.
Alle kouluikäisten lasten taloudet, 2013 (TE)
Huom! Talous, jossa on eri-ikäisiä lapsia, voi kuulua yhtä aikaa eri luokkiin. Jos samanikäisiä lapsia on useampia, niin kukin talous on luettu mukaan lapsitalouksiin vain kerran.
Kouluikäisten lasten taloudet, 2013 (TE)
Kouluikäisten (7-12 -vuotaita lapsia) lasten taloudet ovat talouksia, joissa on vähintään yksi 7-12 -vuotias lapsi.
Kouluikäisten lasten taloudet, 2013 (TE)
Huom! Talous, jossa on eri-ikäisiä lapsia, voi kuulua yhtä aikaa eri luokkiin. Jos samanikäisiä lapsia on useampia, niin kukin talous on luettu mukaan lapsitalouksiin vain kerran.
Teini-ikäisten lasten taloudet, 2013 (TE)
Teini-ikäisten lasten (13-17 -vuotiaita lapsia) taloudet ovat talouksia, joissa on vähintään yksi 13-17 -vuotias lapsi.
Teini-ikäisten lasten taloudet, 2013 (TE)
Huom! Talous, jossa on eri-ikäisiä lapsia, voi kuulua yhtä aikaa eri luokkiin. Jos samanikäisiä lapsia on useampia, niin kukin talous on luettu mukaan lapsitalouksiin vain kerran.
Aikuisten taloudet, 2013 (TE)
Aikuistalouksissa kaikki talouden jäsenet ovat 18 - 64 -vuotiaita.
Eläkeläisten taloudet, 2013 (TE)
Eläkeikäisten talouksissa vähintään yksi talouden jäsen on vähintään 65 -vuotias.
Omistusasunnoissa asuvat taloudet, 2013 (TE)
Omistusasunnoissa asuvat taloudet ovat talouksia, joiden asunnon hallintaperuste on omistusasunto. Omistusasunnoiksi katsotaan sekä kiinteistön että asunto-osakkeiden omistukseen perustuvat asunnot.
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet, 2013 (TE)
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet ovat talouksia joiden asunnot ovat hallintaperusteeltaan vuokra-, arava-, korkotukivuokra- ja asumisoikeusasuntoja.
Muissa asunnoissa asuvat taloudet, 2013 (TE)
Muissa asunnoissa asuvat taloudet ovat talouksia, joiden asuntojen hallintaperuste on muu (esim. syytinki, sukulaisuus) tai tuntematon.