3. Asukkaiden käytettävissä olevat rahatulot 2012
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje

Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Postinumeroalue Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 3 037 Valittu

Etsi

Tiedot Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 7 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja:(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
17.12.2014
Yhteystiedot
paavo@tilastokeskus.fi
Yksikkö
useita
Luontipäivä
17.12.2014
Lähde
Tilastokeskus
Kuutio
paavo_3_hr
Alaviitteet

Alaviitteet

ASUKKAIDEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT RAHATULOT (HR)
Perusjoukko:
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttäneitä alueella asuvia henkilöitä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
- maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot
Aineistolähde:
Tulonjaon kokonaistilasto, Tilastokeskus
Tilastovuosi:
Tietoryhmän tiedot ovat ajankohdalta 31.12.2012
Tietosuoja:
Asukkaiden tulotiedot on salattu, jos asukkaita on alueella alle 30. Suojatuissa kentissä on arvo '..'
Postinumeroalue
2015 postinumeroalueet
Postinumeroalue
Paavo-postinumeroalueet (tilastolliset postinumeroalueet) on tuotettu Tilastokeskuksessa postinumeroalueittaista tilastotuotantoa varten. Aineisto tuotetaan kahdenlaisena geometriana: tilastotuotantoa varten merialueille ulottuvana ja karttavisualisointia varten rantaviivalla leikattuna. Rajaus on tehty paikkatietomenetelmiä käyttäen. Rajauksen perusteena on rakennuksen osoitteen postinumero (tietolähde VTJ, Väestötietojärjestelmä; Rakennus- ja huoneistorekisteri). Yksittäiset osoitteiden postinumerot eivät muodosta alueita, joten lähdeaineistoa on yleistetty postinumeroalueiden muodostamiseksi. Postinumeroalueen raja sijoittuu pääsääntöisesti kahden eri postinumeron omaavan rakennuksen sijaintien puoliväliin. Rajauksen sijainnin tarkkuus on suurempi siellä, missä rakennuksia on enemmän (esim. taajama-alueet). Rantaviivan muodostamisessa on käytetty Maanmittauslaitoksen 1:1 milj. kartta-aineistoa.
Postinumeroalue
Aineistoa ylläpidetään vuosittain uusien ja lakkautettujen postinumeroiden osalta (VTJ:n aineiston mukaisesti) ja se julkaistaan vuosittain tammikuussa.
Tiedot
18 vuotta täyttäneet yhteensä, 2012 (HR)
Alueella asuvat 18 vuotta täyttäneet. Tämä on tietoryhmän kantaluku.
Asukkaiden keskitulot, 2012 (HR)
18 vuotta täyttäneiden asukkaiden vuositulojen keskiarvo (€).
Asukkaiden mediaanitulot, 2012 (HR)
Mediaanitulot (€) saadaan, kun 18 vuotta täyttäneet asukkaat asetetaan käytettävissä olevien rahatulojen mukaan suuruusjärjestykseen. Mediaanitulo on keskimmäisen tulonsaajan tulo. Keskimmäisen tulonsaajan kummallekin puolelle jää yhtä monta tulonsaajaa.
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat, 2012 (HR)
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat ansaitsevat enintään 12 145 euroa vuodessa (tulokymmenykset 1-2). Kymmenykset muodostetaan asettamalla kaikki 18 vuotta täyttäneet asukkaat järjestykseen tulojen perusteella ja jakamalla heidät kymmeneen yhtä paljon tapauksia sisältävään osaan.
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat, 2012 (HR)
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat ansaitsevat 12 146 - 30 391 euroa vuodessa (tulokymmenykset 3-8). Kymmenykset muodostetaan asettamalla kaikki 18 vuotta täyttäneet asukkaat järjestykseen tulojen perusteella ja jakamalla heidät kymmeneen yhtä paljon tapauksia sisältävään osaan.
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat, 2012 (HR)
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat ansaitsevat yli 30 391 euroa vuodessa (tulokymmenykset 9-10). Kymmenykset muodostetaan asettamalla kaikki 18 vuotta täyttäneet asukkaat järjestykseen tulojen perusteella ja jakamalla heidät kymmeneen yhtä paljon tapauksia sisältävään osaan.
Asukkaiden ostovoimakertymä, 2012 (HR)
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) on käytettävissä olevien rahatulojen kertymä.