027 -- Taajamat väkiluvun ja väestöntiheyden mukaan 31.12.2017
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

Vuosi Select at least one value

Total 1 Selected

Search

Taajama Select at least one value

Total 742 Selected

Search

Tiedot Select at least one value

Total 3 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 1,000,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 300 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 1,000,000
Contact and information

Information

Latest update
10/24/2018
Contact
Tilastokeskus
Tilaston kotisivu
Lisätietoja
Unit
Henkilöä, km²
Next update
10/4/2019
Creation date
10/1/2015
Source
Tilastokeskus
Matrix
vaerak_027_201700
Footnotes

Footnotes

Käsitteet ja määritelmät
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Taajamarajaus 2018 vuoden 2017 tietojen pohjalta.
Lähde: Suomen ympäristökeskus
Vuoden 2018 väestötiedot taajamittain julkaistaan syksyllä 2019.
Suomen ympäristökeskuksen tuottama taajamarajaus on Suomen virallinen
taajamarajaus, jota Tilastokeskus käyttää tilastoinnissaan.
Taajama
Taajamat aakkosjärjestyksessä. Taajama on asutus- ja rakennustihentymä.
Taajamaksi määrittelyn edellytyksenä on riittävän tiheä rakennuskanta,
rakennusten kerrosalamäärä ja vähintään 200 asukasta. Suomen
ympäristökeskus määrittelee ja rajaa taajamat paikkatietomenetelmillä
vuosittain mm. Tilastokeskuksen paikkatietopohjaisia 250 m x 250 m
-ruutuaineistoja hyödyntäen. Taajama on kunta- tai muista
hallinnollisista rajoista riippumaton.
Taajama
kk. = kirkonkylä
kt. = keskustaajama
as.seutu = asemanseutu
Taajama
Koria
Korjaus 24.10.2018: Korian taajamasta vähennetty 20 henkilöä koordinaattivirheen vuoksi.