015 -- Sähkön hankinta energialähteittäin
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

Energialähteiden kulutus Select at least one value

Total 16 Selected

Search

Vuosi(*ennakollinen) Select at least one value

Total 29 Selected

Search

Tiedot Select at least one value

Total 3 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 1,000,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 300 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 1,000,000
Contact and information

Information

Latest update
3/28/2019
Contact
Tilastokeskus
Lisätietoja
Tilaston kotisivu
Unit
GWh, %
Next update
12/12/2019
Creation date
3/28/2019
Source
Energiateollisuus ry, VTT
Matrix
ehk_015_201800
Footnotes

Footnotes

Korjattu 25.4.2019: Aurinkovoiman tuotanto vuodelta 2018.
Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
Laatuselosteet
Tiedot polttoaineittaisista sähkön tuotannoista perustuvat vuodesta 2000 lähtien Tilastokeskuksen
sähkön ja lämmön tuotantotilastoon.
Ennakollinen vuosi sisältää kaikki hiilituotteet.
Muut uusiutuvat polttoaineet sisältävät mm. biokaasun ja sekapolttoaineiden biohajoavan osuuden.
Muut fossiiliset polttoaineet sisältävät mm. masuuni- ja koksikaasun, koksin, muovi- ja ongelmajätteen sekä
sekapolttoaineiden fossiilisen osuuden.
Muut energialähteet sisältävät vedyn, sähkökattiloissa ja lämpöpumpuissa käytetyn sähkön sekä teollisuuden reaktio- ja sekundäärilämmön.
*tiedot ennakollisia